Rezervační a storno podmínky

Rezervace a storno podmínky společnosti Jizerská sportovní, s.r.o.
pro penzion Potkávárna u Havrana

I havran se musí chovat ekonomicky a je nucen nastavit srozumitelné podmínky pobytu aby všichni byli maximálně spokojeni.
Hosté si mohou svůj pobyt u nás rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.potkavarnauhavrana.cz, v ojedinělých případech elektronicky e-mailem nebo telefonicky.
Pro vytvoření rezervace pobytu je nutné zároveň realizovat zálohovou platbu ve výši 100% částky za ubytování (strava se předem neplatí) bezhotovostním převodem. Detaily obdržíte do Vaší e-mailové schránky.

Rezervace je závazná teprve tehdy až Vám havran potvrdí přijetí platby e-mailem.

V případě stornování pobytu Vám havran je nucen účtovat storno poplatek podle následujících pravidel.
Pokud host zruší pobyt:
• 3–0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování
• 14–4 dny před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování
• 30–15 dnů před příjezdem – poplatek 30 % z ceny ubytování
Za zrušení více než 30 dnů předem žádné sankce nejsou.

Pokud najdete za sebe náhradu tak jakékoli storno poplatky havran smaže.

Pro zrušení nebo úpravu rezervace kontaktujte havrana e-mailem bookings@potkavarnauhavrana.cz nebo telefonicky na 774 428 726. Změna nebo storno je platné teprve v okamžiku, kdy Vám havran zašle písemné potvrzení o provedené změně nebo stornu.
Pokud jsou storno poplatky menší než je již zaplacená platba, je rozdíl klientovi vrácen převodem na účet.
V případě větších skupin nebo pobytů připravovaných na míru a jiných speciálních akcí mohou být storno podmínky upravené zvláštní písemnou dohodou.